KHÁI QUÁT LỊCH SỬ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Năm 2019, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019). Trong suốt 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đã bền bỉ vượt qua gian khổ, lao động nhiệt tình, hăng say; đóng góp công sức, trí tuệ to lớn cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nói riêng và trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường nói chung. Liên đoàn đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu khái quát lịch sử xây dựng, phát triển và những thành tích nổi bật của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc. 

Sơ lược lịch sử phát triển 

- Thành lập tháng 10 năm 1959. 

- Ban Bản đồ địa chất, Đoàn 20 (1959-1966). 

- Cục Bản đồ địa chất (1966-1977). 

- Liên đoàn Bản đồ địa chất (1977-1997). 

- Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (1997 - hiện nay). 

Những thành tích chủ yếu 

1. Hoàn thành bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ chuyên đề đi cùng ở các tỷ lệ: 

- Tỷ lệ 1:500.000 (1:1.000.000) gồm 12 bộ theo từng miền (miền Nam, miền Bắc) và trên toàn lãnh thổ của đất nước. 

- Tỷ lệ 1:200.000 gồm 25 bộ theo tờ, nhóm tờ và đã được hiệu đính nhiều lần của các loạt tờ Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. 

- Tỷ lệ 1:50.000 gồm 51 bộ theo tờ, nhóm tờ. Hiện nay, Liên đoàn đang thi công 06 nhóm tờ. 

- Tỷ lệ 1:25.000 với 17 bộ của 17 vùng và rất nhiều loại bản đồ thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học khác. 

2. Hoàn thành rất nhiều công trình tìm kiếm khoáng sản chi tiết hóa đi cùng với công tác lập bản đồ địa chất ở các tỷ lệ. 

3. Tham gia thực hiện nhiều đề án Chính phủ về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản, điều tra trượt lở đất đá và điều tra địa chất công trình. 

4. Hoàn thành 02 đề án điều tra, đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn và thực hiện hàng trăm hợp đồng dịch vụ về địa chất, khoáng sản. 

5. Phát hiện mới rất nhiều điểm hóa thạch định tầng, góp phần làm rõ cấu trúc địa chất lãnh thổ Việt Nam. Đăng ký được gần 3000 điểm khoáng sản ở quy mô mỏ khoáng và biểu hiện khoáng sản, trong đó phát hiện mới hơn 1200 điểm. 

6. Thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực địa chất - khoáng sản, khoáng vật, địa vật lý, viễn thám, địa chất đô thị, tai biến địa chất và địa chất môi trường, di sản địa chất và công viên địa chất. 

7. Biên soạn các quy chế đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000); tài liệu hướng dẫn công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, hướng dẫn điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất. 

8. Công bố 05 tuyển tập “Địa chất và khoáng sản Việt Nam”; hơn 100 số chuyên san “Bản đồ địa chất”; nhiều sách chuyên khảo về địa chất, khoáng sản và hàng trăm bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành ở trong nước và quốc tế. 

Những phần thưởng cao quý đã được nhận 

- Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba. 

- Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba. 

- 02 danh hiệu Anh hùng lao động (01 tập thể, 01 cá nhân). 

- Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ, Cờ Thi đua của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

- Bằng khen của Chính phủ, Bằng khen của Bộ. 

- Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ. 

- Vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018. 

- Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các Hội chợ triển lãm Kinh tế - Kỹ thuật.

Biểu trưng vinh danh công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:200.000

Hỗ trợ trực tuyến