CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LIÊN ĐOÀN

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Cục Địa chất và Khoáng sản nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 05 tháng 4 năm 2019, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Lào đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc. Tham dự buổi làm việc có:

Về phía Cục Địa chất và Khoáng sản Lào:

- Ông Keo Khamvavong, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Lào;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Lào.

Về phía Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc:

- Ông Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng;

- Ông Nguyễn Công Thuận, Phó Liên đoàn trưởng;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn cùng chủ nhiệm đề tài theo Nghị định thư.

Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hoạt động của mỗi bên. Trao đổi, thảo luận về việc triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; đồng thời thống nhất về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này trong năm 2019.

Buổi thăm và làm việc của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Lào tại Liên đoàn thành công tốt đẹp.

Liên đoàn trưởng tặng quà lưu niệm Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Lào

 

Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Lào tặng quà lưu niệm Liên đoàn trưởng

 

Đại diện Liên đoàn cùng Đoàn đại biểu Cục Địa chất và Khoáng sản Lào chụp ảnh lưu niệm

Hỗ trợ trực tuyến