CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-CĐĐCKS ngày 07/5/2019 của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề về an toàn lao động (ATLĐ) năm 2019 đối với Công đoàn Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tại đề án “Điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé” thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; từ ngày 13/5 đến ngày 15/5/2019, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Tổng cục đã tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực xã Pác Ma, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Tham gia Đoàn kiểm tra gồm có các đồng chí:

- Đồng chí: Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đồng chí: Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Đồng chí: Hà Chu Hạ Long, Chánh VP Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Đồng chí: Nguyễn Xuân Điền, CV Văn phòng Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Về phía Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có các đồng chí:

- Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng;

- Đồng chí: Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn;

- Đồng chí Nguyễn Trọng Dũng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Liên đoàn;

- Đồng chí: Nguyễn Phương Đông, Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất;

- Các đồng chí thuộc phòng Kỹ thuật Liên đoàn, các cán bộ kỹ thuật thuộc Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất và Đoàn Địa vật lý 209 tham gia thi công đề án.

Sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ, tài liệu của Liên đoàn về công tác ATLĐ, Đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra trực tiếp tại công trình khai đào hào H11-NH thuộc diện tích điều tra khoáng sản chi tiết Nà Hó. Qua kiểm tra các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn Bộ, Công đoàn Tổng cục đánh giá cao tình thần nhiệt tình, tích cực làm việc của cán bộ viên chức thực hiện đề án. Trong điều kiện thi công hết sức khó khăn về điều kiện địa hình phân cắt, khí hậu khắc nghiệt; công tác ATLĐ được Liên đoàn và các đơn vị quan tâm thực hiện đúng theo quy định; người lao động được cấp phát trang thiết bị an toàn lao động đầy đủ, đảm bảo chỗ ăn, ở và làm việc trong điều kiện tốt nhất.

Việc nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn lao động của đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài liệu và thiết bị kỹ thuật khi thi công thực địa ở vùng thường xảy ra các tai biến như trượt lở đất, đá, lũ quét, lũ lụt...

Các đồng chí đại diện Lãnh đạo Công đoàn Bộ, Công đoàn Tổng cục đã tặng quà, động viên cán bộ viên chức tham gia thực hiện công tác thực địa đề án Mường Nhé.

Đại diện Lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tặng quà tập thể đề án Mường Nhé

 

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại thực địa

 

Kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công công trình tại hào H11-NH

Hỗ trợ trực tuyến