LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Căn cứ Công văn số 1135/ĐCKS - TCCB ngày 14 tháng  5  năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau:

I- Vị trí tuyển dụng, số lượng

1-Vị trí quản trị: 01 người (cử nhân Luật hoặc quản trị kinh doanh)

            2- Vị trí Điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản: 11 người; gồm:

- 8 Kỹ sư Địa chất;

            - 02 Cao đẳng, Trung cấp Địa chất;

- 01 Kỹ sư Địa vật lý.

II. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

            1. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

            - Là công dân Việt Nam, có tuổi đời dưới 40 tuổi

          - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ vị trí tuyển dụng;

- Đối với các chuyên ngành Địa chất, Địa vật lý ưu tiên tuyển dụng nam giới, có khả năng đi thực địa thường xuyên tại khu vực miền núi, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

            - Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng.

            - Ưu  tiên những người có kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành, lĩnh vực cần tuyển từ 5 năm trở lên.

            III. Nguyên tắc tuyển dụng

- Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

- Đảm bảo tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn được người đáp ứng với vị trí việc làm.

- Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành

            IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ghi rõ vị trí dự tuyển (Mẫu 1).

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thầm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; Kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyển chứng thực.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe (có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

6. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác; có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác (nếu đã tham gia làm việc có đóng bảo hiểm xã hội).

V. Hình thức tuyển dụng

            Xét tuyển theo quy định hiện hành (hình thức phỏng vấn trực tiếp)

            VI. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

            - Hồ sơ tuyển dụng nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc, 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019 (Liên đoàn không thu lệ phí tuyển dụng; không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển). Điện thoại: 0483 271 713; Di động: 0904 988567;

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

                                       (Đã ký)              

 

                                Vũ Quang Lân      

Hỗ trợ trực tuyến