LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC: 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Sơ lược lịch sử Liên đoàn

- Thành lập năm 1959.

- Ban Bản đồ địa chất, Đoàn 20 (1959 - 1966).

- Cục Bản đồ địa chất (1966 - 1977).

- Liên đoàn Bản đồ địa chất (1977 - 1997).

- Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (1997 - hiện nay). 

Những thành tích nổi bật

1. Hoàn thành bản đồ địa chất, khoáng sản và các bản đồ chuyên đề đi cùng ở các tỷ lệ:

- Tỷ lệ 1:500.000 (1:1.000.000) gồm 12 bộ theo từng miền (miền Bắc, miền Nam) và trên toàn lãnh thổ của đất nước.

- Tỷ lệ 1:200.000 gồm 25 bộ theo tờ, nhóm tờ và đã được hiệu đính nhiều lần của các loạt tờ Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ.

- Tỷ lệ 1:50.000 gồm 51 bộ theo nhóm tờ, tờ. Hiện nay, Liên đoàn đang thi công 06 nhóm tờ.

- Tỷ lệ 1:25.000 với 17 bộ của 17 vùng và rất nhiều loại bản đồ thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học khác.

2. Hoàn thành rất nhiều công trình tìm kiếm chi tiết hóa khoáng sản đi cùng với công tác lập bản đồ địa chất ở các tỷ lệ.

3. Hoàn thành 06 đề án điều tra, đánh giá khoáng sản và thực hiện hàng trăm hợp đồng dịch vụ về địa chất, khoáng sản, hoạt động khoáng sản...

4. Tham gia thực hiện nhiều đề án Chính phủ về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản (sa khoáng ti tan-zircon, quặng bauxit, urani, cát trắng...); điều tra tai biến địa chất và điều tra địa chất công trình dải ven biển Việt Nam.

5. Đăng ký được gần 3000 điểm khoáng sản ở quy mô mỏ khoáng và biểu hiện khoáng sản, trong đó phát hiện mới hơn 1200 điểm.

6. Thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực địa chất - khoáng sản, khoáng vật, địa vật lý, viễn thám, địa chất đô thị, tai biến địa chất và địa chất môi trường, di sản địa chất và công viên địa chất... không chỉ phục vụ trực tiếp công tác đo vẽ địa chất, điều tra khoáng sản của Liên đoàn, của ngành mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và các địa phương.

7. Biên soạn các quy chế đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000); tài liệu hướng dẫn công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000, hướng dẫn điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất.

8. Xuất bản Bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1:500.000, Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 và thuyết minh. Xuất bản nhiều lần Bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 các loạt tờ Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ kèm theo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Công bố nhiều sách chuyên khảo về địa chất, khoáng sản; 05 tuyển tập “Địa chất và khoáng sản Việt Nam”; hơn 100 số chuyên san “Bản đồ địa chất” và vài trăm bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Những phần thưởng cao quý đã được nhận

- 02 danh hiệu Anh hùng lao động (01 tập thể, 01 cá nhân).

- Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba.

- Huân chương Lao động hạng Nhất (hai lần), hạng Nhì, hạng Ba.

- Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Bộ, Cờ Thi đua của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

- Bằng khen của Chính phủ và hàng trăm Bằng khen của Bộ trưởng.

- Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ.

- Vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình” năm 2018.

- Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng tại các Hội chợ triển lãm Kinh tế - Kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Đỗ Hải Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn (10/1999)

 

Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Liên đoàn (10/2004)

 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Liên đoàn (10/2014)

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Đỗ Cảnh Dương trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho Liên đoàn (10/2019)

 

 

Biểu trưng vinh danh công trình Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:200.000

Hỗ trợ trực tuyến