HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chuẩn bị đón xuân Canh Tý. Hội nghị CBVC có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu CBVC năm 2018; tìm ra, những thiếu sót tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, phấn đấu đạt chất lượng và hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBCNV và người lao động.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Đ/c Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; các đồng chí đại diện các Vụ chức năng, Văn phòng, Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Về phía Liên đoàn có Đ/c Vũ Quang Lân, Bí thư đảng uỷ, Liên đoàn trưởng; Đ/c Nguyễn Công Thuận: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; Đ/c Trần Văn Long, ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn; Đ/c Phan Đình Huân,Bbí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 65 đại biểu đến từ các đơn vị, phòng quản lý trực thuộc Liên đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng biểu dương toàn thể CBCNV Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đoàn kết, nỗ lực cố gắng hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Liên đoàn thi công và hoàn thành nhiệm vụ, khối lượng và giá trị của 02 đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; tổng kết 01 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn; triển khai thi công 03 đề án thành phần lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; mở mới và triển khai thực hiện 01 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn; 01 nhiệm vụ tính tài nguyên khoáng sản phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ; công tác địa vật lý, phân tích ảnh viễn thám, phân tích mẫu cho các đề án, nhiệm vụ thuộc Tổng cục.

Hoạt động dịch vụ địa chất vẫn được duy trì, Liên đoàn đã chủ động, tích cực tìm kiếm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất, tuy giá trị không lớn song phần nào đã góp phần ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện và hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ viên chức, Liên đoàn cần tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là:

1. Hoàn thành toàn diện các đề án, đề tài nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

  - Hoàn thành công tác tổng kết đề án Phố Lu - Bắc Than Uyên.

  - Thi công 03 đề án: Sông Mã, Mường Nhé và Hoàng Su Phì trên cơ sở nguồn vốn được cấp cho mỗi đề án.

  - Thi công bước V đề án Tú Lệ (khi được giao vốn).

  - Tiếp tục triển khai thi công đề án do doanh nghiệp góp vốn: "Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng và các khoáng sản đi kèm khu vực huyện Vị Xuyên và huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang”.

   - Thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và đề tài theo Nghị định thư.

   - Tiếp tục thực hiện giám sát thăm dò mỏ đá gabro ốp lát và triển khai công tác giám sát thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ than Lộ Trí.

   - Tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng dịch vụ địa chất đã ký kết; chủ động làm việc với các đối tác để thanh lý các hợp đồng đã hoàn thành hoặc không còn khả năng thực hiện.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kịp thời ngăn chặn, hạn chế những tác động xấu đối với công tác chuyên môn và hoạt động của đơn vị.

3. Xây dựng chương trình và triển khai thực hiện việc đào tạo cán bộ (kỹ thuật và quản lý) đảm bảo có chất lượng tốt, nâng cao năng lực chuyên môn từ tổ trưởng và tương đương trở lên. Hình thành được đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của chuyên môn.

4. Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, đặc biệt các đơn vị thi công ở những vùng có mưa lũ, sạt lở đất, thi công các công trình khai đào. Trang bị vật tư thiết bị cần thiết, BHLĐ theo quy định.

5. Tổ chức tốt đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị kêu gọi và tin tưởng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đẩy mạnh công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác để ổn định và nâng cao đời sống CBCNV. Đoàn kết xây dựng Liên đoàn phát triển bền vững.

 Đồng chí Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 Đồng chí Đinh Đức Anh, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục phát biểu tại Hội nghị

 

 Đồng chí Lại Hồng Thanh trao Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc có thành tích xuất sắc năm 2018

 

 Đồng chí Lại Hồng Thanh trao Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Vũ Quang Lân

 

 Đồng chí Lại Hồng Thanh trao Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho đồng chí Trần Văn Thành

 

 Đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng và đồng chí Trần Văn Long, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn ký giao ước thi đua năm 2020

 

 Toàn cảnh Hội nghị đại biểu CBVN năm 2019

Hỗ trợ trực tuyến