ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 164-KH/ĐU, ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ ngày 18/02/2020 đến ngày 27/02/2020, 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự đại hội các chi bộ có mặt đầy đủ các đảng viên chính thức, đảng viên dự bị và các quần chúng ưu tú đã học lớp tìm hiểu về Đảng.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn. Tham dự và chỉ đạo đại hội 5 chi bộ khác có các đồng chí đại diện Ban thường vụ Đảng ủy Liên đoàn và thường trực Văn phòng Đảng ủy.

Nội dung đại hội các chi bộ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ trước, những tồn tại và nguyên nhân; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022; góp ý các văn kiện trình đại hội Đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội của 6 chi bộ được tổ chức trang nghiêm, theo đúng nghi thức. Việc tổ chức thành công đại hội của 6 chi bộ trực thuộc có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ Liên đoàn chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuối tháng 3 năm 2020.

Các đảng viên và đại biểu tham dự Đại hội chi bộ Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất

 

Các đảng viên và đại biểu tham dự Đại hội chi bộ Đoàn Địa chất Viễn thám

 

Các đảng viên và đại biểu tham dự Đại hội Đoàn Địa vật lý 209

 

Đảng viên chi bộ Tổ chức – Hành chính

 

Đảng viên chi bộ Khoa học - Kinh tế

 

Các đảng viên và đại biểu tham dự Đại hội chi bộ Trung tâm Phân tích thí nghiệm

Hỗ trợ trực tuyến