ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC LẦN THỨ XXII (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 164-KH/ĐU, ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 184-HD/ĐU, ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Tổng cục hướng dẫn một số nội dung đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng cục; Công văn số 08-CV/ĐU, ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Tổng cục về thực hiện Nghị quyết của BTV Đảng ủy Tổng cục, thống nhất Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức đại hội điểm bầu bí thư Đảng bộ tại đại hội, và hoàn thành trong quý I/2020 và Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Liên đoàn về xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Trong hai ngày 25 và 26 tháng 03 năm 2020, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) tại trụ sở Liên đoàn,  Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đại biểu về dự và chỉ đạo Đại hội:

- Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Đồng chí Đinh Đức Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục;

- Đại diện Văn phòng Đảng ủy Tổng cục;

- Đại diện cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Tổng cục;

- Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Quang.

Về phía Đảng bộ Liên đoàn:

- Đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư Đảng ủy, Liên đoàn trưởng;

- Đồng chí Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng;

- Đồng chí Trần Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn;

- Đồng chí Phan Đình Huân, Bí thư Đoàn thanh niên;

Và 66 đảng viên trong Đảng bộ Liên đoàn.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tổng cục Địa chất Việt Nam.

Với quan điểm xuyên suốt của Đảng bộ Liên đoàn trong giai đoạn 2020-2025 là: “ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, NĂNG ĐỘNG, HIỆU QUẢ”, Đảng bộ Liên đoàn xác định 4 mục tiêu cơ bản sau:

1. Hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản và các nhiệm vụ khác khi được giao thực hiện.

2. Đa dạng loại hình công việc của Liên đoàn; mở rộng, tăng cường quan hệ với các đơn vị bạn và đối tác để tìm kiếm thêm nhiệm vụ.

3. Ổn định việc làm và tăng thu nhập (đặc biệt đối với lực lượng sản xuất địa chất trực tiếp) tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.

4. Giữ vững tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh có thành tích tiêu biểu và ngày càng phát triển.

Đại hội thống nhất 03 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Vũ Quang Lân

2. Trần Văn Long

3. Vũ Thị Thanh Vân

4. Nguyễn Công Thuận

5. Nguyễn Phương Đông

6. Trần Thị Oanh

7. La Mai Sơn.

8. Đỗ Văn Thanh

9. Vũ Xuân Lực

10. Phan Đình Huân

11. Phạm Văn Hùng.

Với số phiếu tập trung cao, Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Quang Lân là Bí thư Đảng ủy Liên đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Liên đoàn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam lần thứ III, gồm 12 đại biểu chính thức.

Kết quả phiên họp thứ hai Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT khóa XXII như sau:

- Ban thường vụ bầu thêm 02 đồng chí: Nguyễn Công Thuận (Phó Bí thư) và Trần Văn Long.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí: Trần Văn Long (Chủ nhiệm), Nguyễn Phương Đông, Bùi Tiến Dũng, Cù Văn Dũng và Trần Thị Oanh

Phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Liên đoàn phát huy nội lực, kề vai sát cánh vượt mọi khó khăn, tin tưởng và hướng tới tương lai để hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020 tạo đà cho việc thực hiện tốt các mục tiêu giai đoạn 2020-2025 của Đảng bộ; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Địa chất và chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước.


Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên chúc mừng đồng chí Vũ Quang Lân được Đại hội bầu là Bí thư Đảng ủy Liên đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XXII

 

 

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Hỗ trợ trực tuyến