HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đón xuân Tân Sửu. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức 2019; xác định những tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 đạt chất lượng và hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBCNV và người lao động.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Đ/c Bùi Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; các đồng chí đại diện VP Đảng ủy, VP Công đoàn, VP Tổng cục và các Vụ chức năng thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam.

Về phía Liên đoàn có đồng chí Vũ Quang Lân, Bí thư đảng uỷ, Liên đoàn trưởng; Đ/c Nguyễn Công Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Liên đoàn trưởng; Đ/c Trần Văn Long, UV Ban TV, Chủ tịch Công đoàn Liên đoàn; Đ/c Phan Đình Huân, Bí thư đoàn TNCS Hồ chí Minh và 57 đại biểu đến từ các đơn vị, Phòng quản lý trực thuộc Liên đoàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên biểu dương toàn thể CBCNV Liên đoàn đã có nhiều cố gắng hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Liên đoàn thực hiện tổng kết 01 đề án đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; thi công, tổng kết và nộp lưu trữ 01 đề án đánh giá khoáng sản do doanh nghiệp góp vốn; triển khai thi công 03 đề án thành phần lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; 03 đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ; công tác địa vật lý, phân tích ảnh viễn thám và phân tích mẫu cho các đề án, nhiệm vụ thuộc Tổng cục; giám sát các đề án thăm dò khoáng sản. Hoạt động dịch vụ địa chất vẫn được duy trì; Liên đoàn đã chủ động, tích cực tìm kiếm nhiệm vụ, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất, tuy giá trị không lớn song phần nào đã góp phần ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Để thực hiện và hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống cán bộ viên chức, Liên đoàn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu là:

1. Về tổ chức sản xuất

- Hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao, tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu thực tế, phù hợp thống nhất với nội dung tổ chức quản lý của Ngành.

2. Về công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác: tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dịch vụ địa chất, góp phần ổn định việc làm, tăng nguồn thu, nâng cao đời sống cán bộ viên chức. Phấn đấu mức thu từ sản xuất dịch vụ cao hơn năm 2020.

3. Về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật tại thực địa và trong phòng ở Liên đoàn, Đoàn và các đề án. Nâng cao chất lượng công tác thu thập và thành lập tài liệu ở ngoài trời và trong phòng.

- Tiếp tục chương trình đào tạo trọng điểm để có nguồn lao động chuyên môn bổ sung thay thế; đồng thời tuyển dụng bổ sung lực lượng lao động phù hợp với nhu cầu để thực hiện các nhiệm vụ địa chất; đào tạo cán bộ kế cận. 

4. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; cân đối sắp xếp nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm, vụ được giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

5. Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, đặc biệt các đơn vị thi công ở những vùng có mưa lũ, sạt lở đất, thi công các công trình khai đào. Trang bị vật tư thiết bị cần thiết, BHLĐ theo quy định. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

6. Triển khai thực hiện tốt dự án "Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển".

7. Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác dịch vụ địa chất và sản xuất khác để ổn định và nâng cao đời sống CBCNV. Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

8. Đề xuất mở mới các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và đề tài khoa học công nghệ; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ đa mục tiêu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo ra việc làm ổn định lâu dài cho Liên đoàn.

Hội nghị kêu gọi và tin tưởng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 62 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu: “Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước; Xây dựng Liên đoàn là một tập thể ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - NĂNG ĐỘNG - HIỆU QUẢ; Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021"!

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đồng chí Vũ Quang Lân phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Công Thuận trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

cho đảng viên Lê Văn Bắc

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên trao Giấy khen của Tổng cục trưởng cho CBCNV có thành tích xuất sắc năm 2020

 

Đồng chí Bùi Thị Mai Lan trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho đồng chí Trần Văn Long

 

Đồng chí Bùi Thị Mai Lan trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tổ chức công đoàn" cho các cán bộ công đoàn Liên đoàn 

Hỗ trợ trực tuyến