HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện công văn số 35-CV/ĐU ngày 26/3/2021 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong 02 ngày 27-28 tháng 3 năm 2021, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại điểm cầu Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc (Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) có đảng viên thuộc các Đảng bộ:

- Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc.

- Đảng bộ Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển.

- Đảng bộ Xí nghiệp Tài nguyên và Môi trường 5 thuộc Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

- Đồng chí Đinh Đức Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo dõi và giám sát tại Hội nghị.

Trong 02 ngày, các đảng viên đã nghiêm túc, tập trung học tập, nghiên cứu những nội dung chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do các báo cáo viên trình bày.

Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại điểm cầu Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đạt kết quả tốt.

 

Hỗ trợ trực tuyến