TẬP HUẤN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022

Thực hiện Công văn số 961/ĐCKS-TCCB ngày 06/4/2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, viên chức và người lao động trong sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; ngày 22/4/2022, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức lớp Tập huấn các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và cấp chứng chỉ an toàn cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Liên đoàn.

Tham gia giảng dạy có ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên cao cấp Công ty Cổ phần An toàn Việt Nhật.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn, Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Liên đoàn.

Giảng viên đã truyền đạt cho CBCNV trong Liên đoàn nắm bắt được cơ bản nội dung, yêu cầu của công tác quản lý, thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Trang bị những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại; các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động. Đồng thời xây dựng hệ thống quản lý về an toàn vệ sinh lao động, công tác tự kiểm tra, hoạt động thông tin truyền thông, huấn luyện về an toàn lao động.

Ông Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên cao cấp Công ty Cổ phần An toàn Việt Nhật trình bày tại hội nghị

 

Toàn cảnh hội nghị

Hỗ trợ trực tuyến