ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 18KH/BĐMB-ĐU ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2025; từ ngày 16/9/2022 đến ngày 26/9/2022, 06 chi bộ trong Đảng bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ.

Đại hội các chi bộ diễn ra trọng thể, trang nghiêm, đúng hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Tại Đại hội các chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2020 - 2022; trên cơ sở dự báo tình hình và điều kiện thực tế của chi bộ để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội các chi bộ đã bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ gồm những đồng chí có năng lực, nhiệt tình trong công tác, có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao để lãnh đạo chi bộ, đơn vị thực hiện và hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với truyền thống đoàn kết, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Liên đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động phát huy nội lực, kề vai sát cánh vượt qua khó khăn trước mắt, để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022, tạo đà thực hiện tốt 04 mục tiêu của Đảng bộ đề ra; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng đến kỷ niệm 65 năm thành lập Liên đoàn vào tháng 10/2024.

Các đảng viên chi bộ Tổ chức - Hành chính

 

Các đảng viên chi bộ Khoa học - Kinh tế

 

Các đảng viên chi bộ Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất

 

Các đảng viên chi bộ Đoàn Địa vật lý 209

 

Các đảng viên chi bộ Trung tâm Phân tích thí nghiệm

 

Các đảng viên chi bộ Đoàn Địa chất viễn thám

Hỗ trợ trực tuyến