ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LIÊN ĐOÀN

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Cục Địa chất Việt Nam với Cục Địa chất và Khoáng sản nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 06 tháng 4 năm 2023, Đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Lào đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc. Tham dự buổi làm việc có:

Về phía Cục Địa chất và Khoáng sản Lào:

- Ông Soukhansak Sysouk, Cục trưởng.

- Ông Khaophone Souklaphan, Phó Cục trưởng.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Lào.

Về phía Cục Địa chất Việt Nam:

- Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Cục trưởng.

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Phòng: Địa chất cơ bản, Địa chất ứng dụng, Đánh giá thăm dò địa chất; Liên đoàn Intergeo, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, Trung tâm Thông tin, Lưu trữ và Bảo tàng địa chất.

Về phía Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc:

- Ông Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng.

- Đại diện lãnh đạo các Phòng và các đơn vị trực thuộc Liên đoàn cùng chủ nhiệm đề tài theo Nghị định thư.

Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hoạt động của mỗi bên. Trao đổi, thảo luận về việc triển khai thực hiện, kết quả và việc chuyển giao sản phẩm của nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào “Nghiên cứu tiến hóa kiến tạo - magma và sinh khoáng Sn, W, Au, đa kim vùng Tây Bắc Nghệ An - Sầm Nưa”. Đồng thời trao đổi về việc đề xuất mở nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư: Thành lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:1.000.000 xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.

Buổi thăm và làm việc của Đoàn công tác Cục Địa chất và Khoáng sản Lào tại Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thành công tốt đẹp.

Liên đoàn trưởng Vũ Quang Lân phát biểu tại biểu làm việc

 

 Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Lào và Liên đoàn trưởng trao quà lưu niệm

 

 Đại diện lãnh đạo Cục Địa chất Việt Nam và các đơn vị trực thuộc cùng Đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Lào chụp ảnh lưu niệm

Hỗ trợ trực tuyến