LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Công văn số 652/ĐCVN-TCCB ngày 15/4/2024 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2024 như sau:

I. Số người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm:

- Số lượng 18 người.

II. Số vị trí việc làm thực hiện xét tuyển:

* Vị trí Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng III: 15 người gồm:

08 Đại học chuyên ngành Địa chất.

02 Đại học chuyên ngành Địa chất TV ĐCCT.

02 Đại học chuyên ngành Môi trường.

02 Đại học chuyên ngành Địa vật lý.

01 Đại học chuyên ngành Trắc địa.

* Vị trí Điều tra viên tài nguyên môi trường hạng IV: 02 người gồm:

02 Cao đẳng, Trung cấp Địa chất.

* Vị trí hỗ trợ, phục vụ: 01 người (Hợp đồng lao động)

 - 01 Nhân viên bảo vệ

III. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

- Là công dân Việt Nam, có tuổi đời không quá 45 tuổi

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ vị trí tuyển dụng;

- Ưu tiên tuyển dụng nam giới, có khả năng đi thực địa thường xuyên tại khu vực miền núi, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng.

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm công tác đúng chuyên ngành, lĩnh vực cần tuyển.

Vị trí hỗ trợ, phục vụ:

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, chấp nhận làm ca đêm (chỉ tuyển lao động nam).

IV. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Địa điểm xét tuyển và nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ 10/5/2024 đến ngày 10/7/2024 (Liên đoàn không thu lệ phí tuyển dụng; không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển). Điện thoại: 0 9 0 4 9 8 8 5 6 7 (ông Trần Văn Long).   

V. Hình thức, nội dung xét tuyển, thời gian địa điểm xét tuyển:

- Xét tuyển theo quy định hiện hành (hình thức phỏng vấn trực tiếp)

- Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

- Đảm bảo tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn được người đáp ứng với vị trí việc làm.

- Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định hiện hành.

- Thời gian: dự kiến tháng 7/2024 tại Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

VI. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ghi rõ vị trí dự tuyển (Mẫu 1).

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thầm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; Kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyển chứng thực.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe (có giá trị 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

6. Bản tự nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quá trình công tác; có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác (nếu đã tham gia làm việc có đóng bảo hiểm xã hội).

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

 (Đã ký)              

Vũ Quang Lân        

Hỗ trợ trực tuyến