Các ấn phẩm địa chất

TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT, LOẠT A, SỐ 346-348, 9-11/2014

                                                          LỜI CẢM ƠN
     Nhân dịp kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Tạp chí ĐỊA CHẤT, Liên đoàn công bố những kết quả nghiên cứu chủ yếu về địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất của Liên đoàn trong giai đoạn 2009 - 2014 trên Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 346-348. Trong quá trình chuẩn bị nội dung cho Số Tạp chí này, Liên đoàn đã nhận được nhiều bài báo của cán bộ kỹ thuật trong Liên đoàn và của cộng tác viên của Liên đoàn hoạt động trong các đề án điều tra địa chất – khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và các đề tài nghiên cứu chuyên sâu. Những bài báo được tuyển chọn đăng trên Số Tạp chí này đã phản ánh với nội dung phong phú, hình thức đa dạng các kết quả nghiên cứu, điều tra địa chất – khoáng sản, địa vật lý, tai biến địa chất và địa chất môi trường; đây là kết quả lao động khoa học miệt mài của các cán bộ, công nhân viên Liên đoàn và cộng tác viên khoa học trong suốt 5 năm qua.
     Nhân dịp này, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trân trọng cảm ơn các tác giả, các cán bộ kỹ thuật và các cộng tác viên của Liên đoàn đã dành nhiều công sức viết bài; đặc biệt là các Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí ĐỊA CHẤT đã dành nhiều công sức và thời gian biên tập nội dung, biên tập kỹ thuật để Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 346-348 kịp thời ra mắt bạn đọc trong dịp tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn (1959-2014).
                                                                                   LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

                       
                                                                                     Nguyễn Đình Viên

Xem tiếp...

DANH MỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT (PHẦN II)

    Liên đoàn xin  giới thiệu tiếp Danh mục các công trình công bố trong các số của Bản đồ địa chất các số từ 51 đến 101

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP "BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT SỐ ĐẶC BIỆT CÁC NĂM 1989, 1994" VÀ "ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẬP III, IV VÀ V"

      Danh mục các công trình công bố trong các Tuyển tập Bản đồ địa chất các số đặc biệt năm 1989, 1994 và Địa chất Khoáng sản Việt Nam tập III, IV và V.

Xem tiếp...

DANH MỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

    Từ tháng 8 năm 1971, “Bản đồ địa chất” chính thức được phát hành phục vụ cho nhu cầu của cán bộ kỹ thuật trong Liên đoàn. Đây là Tập san nội bộ của Liên đoàn Bản đồ nhằm giới thiệu kết quả công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ và các nghiên cứu chuyên đề khác của tập thể cán bộ kỹ thuật và cộng tác viên khoa học của Liên đoàn.
    Trong hơn 40 năm từ khi ra số đầu tiên, đến nay có khoảng 100 số Bản đồ địa chất với vài trăm bài báo đã được ra mắt bạn đọc. Cùng với việc giới thiệu Danh mục các công trình công bố trong 5 Tuyển tập Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập I – V và Bản đồ địa chất số đặc biệt năm 1994, Liên đoàn xin lần lượt giới thiệu Danh mục các công trình công bố trong các số của Bản đồ địa chất (các số từ 1 đến 50).

Xem tiếp...

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRONG CÁC TUYỂN TẬP “ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM" (QUYỂN I - II)

     Từ khi cuốn “Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - quyển I” bao gồm các báo cáo tại Hội nghị khoa học kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn (1959 - 1979) được công bố, đều đặn 5 năm một lần vào những đợt tổ chức Lễ kỷ niêm thành lập, Liên đoàn cho ra mắt bạn đọc Tuyển tập các công trình khoa học trong các cuốn “Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - quyển II, III, IV, V” và các cuốn “Bản đồ địa chất số đặc biệt chào mừng 30 năm (1959 - 1989), 40 năm (1959 - 1994) chuyên ngành Bản đồ địa chất”.

    Các Tuyển tập nêu trên là những kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ; điều tra tai biến địa chất, địa chất môi trường và các nghiên cứu chuyên đề khác của cán bộ kỹ thuật Liên đoàn và cộng tác viên khoa học trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn.

    Để thuận tiện cho việc theo dõi, tham khảo của bạn đọc, Liên đoàn giới thiệu Danh mục các công trình công bố trong các Tuyển tập này.

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến