Các hoạt động dịch vụ

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THI CÔNG THỰC ĐỊA ĐỀ ÁN: “ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHOÁNG SẢN VÀNG KHU VỰC XÃ THANH SƠN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI”

Thực hiện Quyết định của Liên đoàn về việc giao nhiệm vụ cho Đoàn Địa chất 207 và Đoàn Địa vật lý 209 thi công đề án “Đánh giá tiềm năng khoáng sản vàng khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”, từ tháng 4 năm 2014 công tác thực địa của đề án đã được triển khai.

Xem tiếp...