Các nhiệm vụ đang thực hiện

KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC VI, NĂM 2014 - ĐỀ ÁN: "LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ BẮC GIANG"

     Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-ĐCKS ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc;
     Thực hiện Quyết định số 17/QĐ/BĐMB-KH ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc giao kế hoạch năm 2014 cho đề án Bắc Giang; Đoàn Địa chất Viễn thám và Đoàn Địa vật lý 209 đã triển khai công tác thực địa của đề án trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2014. Trong điều kiện thi công phân tán trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Ninh; điều kiện thời tiết thay đổi phức tạp; tập thể tác giả đề án, các đơn vị tham gia đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành cơ bản khối lượng được giao. Trong quá trình thi công thực địa, đề án đã được Liên đoàn kiểm tra, hướng dẫn, nghiệm thu qua 3 đợt (đợt I: từ ngày 26-27/4/2014, đợt II: từ ngày 8-11/7/2014 và đợt III: ngày 06/8/2014).

Xem tiếp...

Hỗ trợ trực tuyến