Tuyển dụng

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ Công văn số 652/ĐCVN-TCCB ngày 15/4/2024 của Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2024 như sau:

Xem tiếp...

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Căn cứ Công văn số 1135/ĐCKS - TCCB ngày 14 tháng  5  năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt số lượng người làm việc theo vị trí việc làm và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2018

Căn cứ Công văn số 1062/ĐCKS - TCCB ngày 23  tháng  4  năm 2018 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2018 như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

Căn cứ Công văn số 1342/ĐCKS- TCCB ngày 08  tháng  5  năm 2017 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2016

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trực thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2016 như sau:

- Kỹ sư, cử nhân Địa chất: Số lượng: 03

- Kỹ sư Địa vật lý: Số lượng 02

- Các yêu cầu:

+ Các đối tượng tuyển dụng (ưu tiên nam) tốt nghiệp đại học trở lên theo đúng chuyên ngành đào tạo, tuổi dưới 40 (ưu tiên những người đã có kinh nghiệm thực tế); có sức khỏe tốt, chấp nhận điều kiện đi công tác xa, yêu ngành yêu nghề có chí tiến thủ.

+ Các cán bộ được tuyển dụng được hưởng các chế độ của Nhà nước theo quy định hiện hành. Được trả tiền lương hàng tháng theo quy chế chi tiêu nội bộ của Liên đoàn.

+ Hồ sơ tuyển dụng nộp tại Phòng Tổ chức-Hành chính, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, số 208, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 0483 271 713; Di động: 0904 988567   

 TL. LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG           

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 

                        Trần Văn Long                     

Page 1 of 2

Hỗ trợ trực tuyến