Tin tức

HỘI THẢO KỸ THUẬT ĐỊA TẦNG PHANEROZOI Ở BẮC BỘ, VIỆT NAM.

     Thực hiện chương trình sinh hoạt, hội thảo khoa học kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ kỹ thuật tiếp cận với kết quả nghiên cứu về địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ của các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật vào ngày 23/7/2014.
     - Chuyên đề hội thảo: Địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ, Việt Nam.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT QUYẾT ĐỊNH SỐ 117 QÐ/BCSÐTNMT

   Ngày 16 tháng 7 năm 2014 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để phổ biến quán triệt Quyết định số 117 QÐ/BCSÐTNMT của Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Hội thảo quốc tế về “Tai biến và Địa chất duyên hải”

 Hội thảo quốc tế về “Tai biến và Địa chất duyên hải” do CCOP phối hợp với Sở Địa chất Nhật Bản và Đề án DelSEA tổ chức tại Bandung, Indonesia, từ ngày 16 đến 22 tháng 3 năm 2014 với sự tham dự của 10 đại biểu đến từ 8 Quốc gia (Campuchia: 1, Hàn Quốc 1, Malaysia: 1, Mỹ: 1, Nhật Bản: 2, Thái Lan: 2, Trung Quốc: 1, Việt Nam: 1) và 25 đại biểu là Nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu biển, Indonesia. Nội dung Hội thảo có 2 phần: hội thảo khoa học và khảo sát thực địa.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

    Ngày 02 tháng 7 năm 2014, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 CỦA CHÍNH PHỦ

 Quan điểm chỉ đạo trong điều tra, đánh giá, khai thác chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiên tiến. Việc sử dụng phải hợp lý, hiệu quả. Phát triển công nghiệp khai thác phải gắn liền với bảo vệ môi trường.

  Ưu tiên điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cả đất liền và biển đảo. Hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điểu tra khoán sản tỷ lệ 1/50.000 trên toàn lãnh thổ.

Chi tiết quyết định: Tải về tại đây

Page 23 of 24

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến