Tin tức

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

     Ngày 27/8/2014 tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo phòng Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật - Kế hoạch.

Xem tiếp...

CÔNG BỐ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐOÀN ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

     Ngày 20/8/2014 tại trụ sở Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất để công bố Quyết định, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Đoàn Đo vẽ Bản đồ Địa chất.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT QUYẾT ĐỊNH SỐ 117 QÐ/BCSÐTNMT

   Ngày 16 tháng 7 năm 2014 Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để phổ biến quán triệt Quyết định số 117 QÐ/BCSÐTNMT của Ban cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KỸ THUẬT ĐỊA TẦNG PHANEROZOI Ở BẮC BỘ, VIỆT NAM.

     Thực hiện chương trình sinh hoạt, hội thảo khoa học kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ kỹ thuật tiếp cận với kết quả nghiên cứu về địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ của các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật vào ngày 23/7/2014.
     - Chuyên đề hội thảo: Địa tầng Phanerozoi ở Bắc Bộ, Việt Nam.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

    Ngày 02 tháng 7 năm 2014, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014.

Xem tiếp...

Page 23 of 24

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến