Tin tức

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Hội thảo quốc tế về “Tai biến và Địa chất duyên hải”

 Hội thảo quốc tế về “Tai biến và Địa chất duyên hải” do CCOP phối hợp với Sở Địa chất Nhật Bản và Đề án DelSEA tổ chức tại Bandung, Indonesia, từ ngày 16 đến 22 tháng 3 năm 2014 với sự tham dự của 10 đại biểu đến từ 8 Quốc gia (Campuchia: 1, Hàn Quốc 1, Malaysia: 1, Mỹ: 1, Nhật Bản: 2, Thái Lan: 2, Trung Quốc: 1, Việt Nam: 1) và 25 đại biểu là Nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu biển, Indonesia. Nội dung Hội thảo có 2 phần: hội thảo khoa học và khảo sát thực địa.

Xem tiếp...

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 CỦA CHÍNH PHỦ

 Quan điểm chỉ đạo trong điều tra, đánh giá, khai thác chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiên tiến. Việc sử dụng phải hợp lý, hiệu quả. Phát triển công nghiệp khai thác phải gắn liền với bảo vệ môi trường.

  Ưu tiên điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cả đất liền và biển đảo. Hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chất và điểu tra khoán sản tỷ lệ 1/50.000 trên toàn lãnh thổ.

Chi tiết quyết định: Tải về tại đây

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI “CHỈNH LÝ ĐỂ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TỶ LỆ 1:1.000.000 HỘI NHẬP CHƯƠNG TRÌNH MỘT ĐỊA CHẤT QUỐC TẾ (INTERNATIONAL ONEGEOLOGY)”.

    Tham dự Hội thảo gồm có:
    Phó Liên đoàn trưởng phụ trách Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam: Ths. Thái Quang
    Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Đào Thái Bắc
    Chủ biên khoa học: Giáo sư Ts Trần Văn Trị
    Chủ trì chỉnh lý bản đồ miền Bắc: Ts Nguyễn Văn Hoành
    Chủ trì chỉnh lý bản đồ miền Nam: Ks Nguyễn Xuân Bao

Xem tiếp...

Page 24 of 24

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến