Tin tức

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT - “NGHỀ TRINH SÁT” TRONG LĨNH VỰC ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN

Báo TN&MT số 32 (ngày 22/4/2021) và số 33 (ngày 27/4/2021) có đăng 02 bài phỏng vấn của phóng viên với ông Vũ Quang Lân – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về những thành tựu chủ yếu của Liên đoàn trong 60 năm qua, nhất là trong 10 năm gần đây; những khó khăn và định hướng công việc lâu dài của những người “Địa chất Bản đồ” - đội quân trinh sát trong lĩnh vực điều tra địa chất và tài nguyên. Nhằm thông tin đến bạn đọc, chúng tôi xin đăng lại nội dung của 2 bài báo nêu trên trong Website của Liên đoàn. 

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện công văn số 35-CV/ĐU ngày 26/3/2021 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong 02 ngày 27-28 tháng 3 năm 2021, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Xem tiếp...

Thông tin về Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy”, mã số TNMT.2017.03.03

Ngày 19/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng quặng wolfram (sheelit) và khoáng sản đi kèm khối Sông Chảy”, mã số TNMT.2017.03.03. 

Xem tiếp...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN TÂN SỬU 2021

Page 4 of 24

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến