Tin tức

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với các chức danh Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Đoàn trưởng Đoàn Đo vẽ bản đồ địa chất.

Xem tiếp...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc Kết nạp đảng viên; ngày 06/8/2019, Chi bộ Đoàn Địa chất viễn thám đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Danh Lam.

Xem tiếp...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc Kết nạp đảng viên; ngày 23/5/2019 Chi bộ Trung tâm Phân tích thí nghiệm đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Bùi Thị Dung.

Xem tiếp...

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH ĐOÀN TRƯỞNG ĐOÀN ĐỊA VẬT LÝ 209

Căn cứ Công văn số 1594 /ĐCKS-TCCB ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý; Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Đoàn trưởng Đoàn Địa vật lý 209 đối với ông Phạm Văn Hùng.

Xem tiếp...

CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-CĐĐCKS ngày 07/5/2019 của Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề về an toàn lao động (ATLĐ) năm 2019 đối với Công đoàn Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tại đề án “Điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé” thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; từ ngày 13/5 đến ngày 15/5/2019, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Tổng cục đã tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực xã Pác Ma, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Xem tiếp...

Page 6 of 23

Chuyên mục phụ

Hỗ trợ trực tuyến