Danh mục địa chất

KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC VI, NĂM 2014 - ĐỀ ÁN: "LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ BẮC GIANG"

     Thực hiện Quyết định số 38/QĐ-ĐCKS ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về việc giao kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc;
     Thực hiện Quyết định số 17/QĐ/BĐMB-KH ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về việc giao kế hoạch năm 2014 cho đề án Bắc Giang; Đoàn Địa chất Viễn thám và Đoàn Địa vật lý 209 đã triển khai công tác thực địa của đề án trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2014. Trong điều kiện thi công phân tán trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Bắc Ninh; điều kiện thời tiết thay đổi phức tạp; tập thể tác giả đề án, các đơn vị tham gia đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành cơ bản khối lượng được giao. Trong quá trình thi công thực địa, đề án đã được Liên đoàn kiểm tra, hướng dẫn, nghiệm thu qua 3 đợt (đợt I: từ ngày 26-27/4/2014, đợt II: từ ngày 8-11/7/2014 và đợt III: ngày 06/8/2014).

Xem tiếp...

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ VĂN CHẤN

    Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”. Diện tích đo vẽ: 1924km2.
Thời gian thi công: tháng 02 năm 2006 - 12/2012.
Chủ biên: KS. Phạm Thanh Bình.
    Những kết quả chủ yếu đạt được:

Xem tiếp...

DANH MỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT (PHẦN II)

    Liên đoàn xin  giới thiệu tiếp Danh mục các công trình công bố trong các số của Bản đồ địa chất các số từ 51 đến 101

Xem tiếp...

NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐỨT GÃY HOẠT ĐỘNG TRONG NEOGEN VÀ ĐỆ TỨ. DỰ BÁO KHẢ NĂNG VÀ MỨC ĐỘ GÂY RA TAI BIẾN ĐỊA CHẤT CỦA CHÚNG

    (Đề tài Khoa học - công nghệ cấp Bộ. Mã số: TNMT.03.04)
    Thời gian thực hiện: 2010 – 2011.
    Chủ nhiệm: TS. Đào Văn Thịnh
    Những kết quả chủ yếu:

Xem tiếp...

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ HÀ QUẢNG

     Đề án “Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hà Quảng thuộc các tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn”.
     Diện tích: 1700km2.
     Thời gian thi công: tháng 12 năm 2004 – 12/2011
     Chủ biên: TS. Vũ Quang Lân.

Xem tiếp...

Page 3 of 5

Hỗ trợ trực tuyến