Danh mục địa chất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, ĐỀ TÀI TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY (2009 – 2014)

     Trong thời gian từ 2009 đến 2014, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã hoàn thành 03 báo cáo lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ Lạng Sơn (2009), Hà Quảng (2011), Văn Chấn (2012) và đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các đứt gãy hoạt động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của chúng”. Các đề án và đề tài này đều có nhứng phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản.
Liên đoàn giới thiệu những kết quả chính đạt được trong những công trình điều tra cơ bản nêu trên.
     ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ LẠNG SƠN
     Đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, tỷ lệ 1:50 000, nhóm tờ Lạng Sơn, diện tích 2440km2, thuộc địa phận 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nằm trong 9 tờ bản đồ hệ Gauss: F - 48 - 58 (A, C); F - 48 - 70 (A, C, D), F - 48 - 82 (B, D); F - 48 - 83 (A, C).
     Thời gian thi công:  01/2004 – 12/2009.
     Chủ biên: KS. Phạm Đình Trưởng

Xem tiếp...

DANH MỤC CÁC BÁO CÁO ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT - ĐIÈU TRA KHOÁNG SẢN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ DO LIÊN ĐOÀN THỰC HIỆN TRONG 55 NĂM QUA (TỪ 1959 ĐẾN 2014)

Trong 55 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đã thực hiện và hoàn thành gần 170 công trình đo vẽ địa chất – điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ và các nghiên cứu chuyên đề về trọng sa, địa hóa, địa vật lý, viễn thám, địa chất môi trường, tai biến địa chất và các nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Nhân dịp Liên đoàn tròn 55 tuổi, Liên đoàn xin trân trọng giới thiệu Danh mục các công trình của Liên đoàn và các cộng tác viên khoa học đã hoàn thành trong 55 năm qua, để nói lên sự đóng góp còn khiêm tốn, nhưng rất cần thiết của Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Ở đây chỉ nêu tên công trình, chủ biên và năm hoàn thành công trình).

Xem tiếp...

TUYỂN TẬP "BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT SỐ ĐẶC BIỆT CÁC NĂM 1989, 1994" VÀ "ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN VIỆT NAM TẬP III, IV VÀ V"

      Danh mục các công trình công bố trong các Tuyển tập Bản đồ địa chất các số đặc biệt năm 1989, 1994 và Địa chất Khoáng sản Việt Nam tập III, IV và V.

Xem tiếp...

DANH MỤC BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

    Từ tháng 8 năm 1971, “Bản đồ địa chất” chính thức được phát hành phục vụ cho nhu cầu của cán bộ kỹ thuật trong Liên đoàn. Đây là Tập san nội bộ của Liên đoàn Bản đồ nhằm giới thiệu kết quả công tác lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ và các nghiên cứu chuyên đề khác của tập thể cán bộ kỹ thuật và cộng tác viên khoa học của Liên đoàn.
    Trong hơn 40 năm từ khi ra số đầu tiên, đến nay có khoảng 100 số Bản đồ địa chất với vài trăm bài báo đã được ra mắt bạn đọc. Cùng với việc giới thiệu Danh mục các công trình công bố trong 5 Tuyển tập Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tập I – V và Bản đồ địa chất số đặc biệt năm 1994, Liên đoàn xin lần lượt giới thiệu Danh mục các công trình công bố trong các số của Bản đồ địa chất (các số từ 1 đến 50).

Xem tiếp...

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRONG CÁC TUYỂN TẬP “ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM" (QUYỂN I - II)

     Từ khi cuốn “Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - quyển I” bao gồm các báo cáo tại Hội nghị khoa học kỷ niệm 20 năm thành lập Liên đoàn (1959 - 1979) được công bố, đều đặn 5 năm một lần vào những đợt tổ chức Lễ kỷ niêm thành lập, Liên đoàn cho ra mắt bạn đọc Tuyển tập các công trình khoa học trong các cuốn “Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - quyển II, III, IV, V” và các cuốn “Bản đồ địa chất số đặc biệt chào mừng 30 năm (1959 - 1989), 40 năm (1959 - 1994) chuyên ngành Bản đồ địa chất”.

    Các Tuyển tập nêu trên là những kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất, điều tra khoáng sản ở các tỷ lệ; điều tra tai biến địa chất, địa chất môi trường và các nghiên cứu chuyên đề khác của cán bộ kỹ thuật Liên đoàn và cộng tác viên khoa học trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn.

    Để thuận tiện cho việc theo dõi, tham khảo của bạn đọc, Liên đoàn giới thiệu Danh mục các công trình công bố trong các Tuyển tập này.

Xem tiếp...

Page 4 of 5

Hỗ trợ trực tuyến