Danh mục địa chất

PHÁT HIỆN MỚI HÓA ĐÁ THÂN CÂY TRONG CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH CHỨA THAN HỆ TẦNG VÂN LÃNG KHU VỰC BỐ HẠ, YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG

VŨ XUÂN LỰC

               Chủ nhiệm đề án Bắc Giang, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc

Xem tiếp...

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ MỘC CHÂU

Đề án “Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mộc Châu thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa". Diện tích đo vẽ: 2.260km2.

Chủ biên: ThS. Đỗ Văn Thanh.

Xem tiếp...

TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT, LOẠT A, SỐ 346-348, 9-11/2014

                                                          LỜI CẢM ƠN
     Nhân dịp kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Tạp chí ĐỊA CHẤT, Liên đoàn công bố những kết quả nghiên cứu chủ yếu về địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất của Liên đoàn trong giai đoạn 2009 - 2014 trên Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 346-348. Trong quá trình chuẩn bị nội dung cho Số Tạp chí này, Liên đoàn đã nhận được nhiều bài báo của cán bộ kỹ thuật trong Liên đoàn và của cộng tác viên của Liên đoàn hoạt động trong các đề án điều tra địa chất – khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và các đề tài nghiên cứu chuyên sâu. Những bài báo được tuyển chọn đăng trên Số Tạp chí này đã phản ánh với nội dung phong phú, hình thức đa dạng các kết quả nghiên cứu, điều tra địa chất – khoáng sản, địa vật lý, tai biến địa chất và địa chất môi trường; đây là kết quả lao động khoa học miệt mài của các cán bộ, công nhân viên Liên đoàn và cộng tác viên khoa học trong suốt 5 năm qua.
     Nhân dịp này, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc trân trọng cảm ơn các tác giả, các cán bộ kỹ thuật và các cộng tác viên của Liên đoàn đã dành nhiều công sức viết bài; đặc biệt là các Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí ĐỊA CHẤT đã dành nhiều công sức và thời gian biên tập nội dung, biên tập kỹ thuật để Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 346-348 kịp thời ra mắt bạn đọc trong dịp tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Kỷ niệm 55 năm thành lập Liên đoàn (1959-2014).
                                                                                   LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

                       
                                                                                     Nguyễn Đình Viên

Xem tiếp...

TỔNG HỢP CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ ĐỊA CHẤT CỦA CÁC TÁC GIẢ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC TỪ NĂM 1962 - 2015

Xem tiếp...

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG CÁC ĐỀ ÁN MỘC CHÂU, BẮC GIANG VÀ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

     Hiện tại, Liên đoàn đang thi công 03 đề án lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 các nhóm tờ: Mộc Châu, Bắc Giang và Phố Lu - Bắc Than Uyên; qua các bước thi công, các đề án này đều có những phát hiện mới về địa chất và khoáng sản.

Xem tiếp...

Page 2 of 5

Hỗ trợ trực tuyến