Tổ chức cơ sở

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG HÈ 2014

    Được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Liên đoàn, hàng năm Đoàn thanh niên phối hợp cùng Công đoàn tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Hoạt động hè 2014 được tổ chức từ ngày 16/6 đến ngày 10/8, đã thu hút được 110 cháu thiếu niên, nhi đồng là con em của cán bộ công nhân viên và khu dân cư lân cận cơ quan Liên đoàn. Các cháu được tổ chức sinh hoạt thành 3 chi đội: Kim Đồng, Võ Thị Sáu và Lê Văn Tám; tham gia phụ trách có 20 đoàn viên là cán bộ công nhân viên Liên đoàn và sinh viên các trường đại học được nghỉ hè.

Xem tiếp...

CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

     Công đoàn Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và quản lý song trùng của Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm. Công đoàn Liên đoàn có 5 tổ chức công đoàn cơ sở thành viên.

Xem tiếp...

CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN (Chủ tịch Công đoàn)

Xem tiếp...

Page 11 of 11

Hỗ trợ trực tuyến