HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2015 LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 91/CV-CĐĐCKS ngày 28/12/2015 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động.

Xem thêm: HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2015 LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ MỘC CHÂU

Đề án “Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mộc Châu thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa". Diện tích đo vẽ: 2.260km2.

Chủ biên: ThS. Đỗ Văn Thanh.

Xem thêm: ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NHÓM TỜ MỘC CHÂU

KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2015

Thực hiện Công văn số 3470/ĐCKS-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2015.

Xem thêm: KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2015

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

Ngày 02/11/2015, tại Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc, ngõ 208 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Liên Đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đối với ông Nguyễn Công Thuận.

Xem thêm: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CHỨC DANH PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC IV, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50.000 NHÓM TỜ PHỐ LU – BẮC THAN UYÊN

  

Xem thêm: KẾT QUẢ THI CÔNG THỰC ĐỊA BƯỚC IV, NĂM 2015 ĐỀ ÁN: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT VÀ ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN TỶ...

Page 23 of 27

Hỗ trợ trực tuyến