HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2021, tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Xem thêm: HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN TÂN SỬU 2021

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu di sản địa chất làm cơ sở khoa học để thành lập công viên địa chất toàn cầu ở khu vực Tam Giang - Bạch Mã”, mã số ĐTĐL.CN-05/18

Ngày 06/01/2021, Bộ KH&CN đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu di sản địa chất làm cơ sở khoa học để thành lập công viên địa chất toàn cầu ở khu vực Tam Giang - Bạch Mã”, mã số ĐTĐL.CN-05/18. 

Xem thêm: Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu di sản địa chất làm cơ...

Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại nội sinh ẩn sâu. Áp dụng thí điểm điều tra và khoanh vùng triển vọng vàng gốc ở địa khu Nam Ngãi”.

 

Ngày 25/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản kim loại nội sinh ẩn sâu. Áp dụng thí điểm điều tra và khoanh vùng triển vọng vàng gốc ở địa khu Nam Ngãi”, mã số BĐKH.29/16-20. 

Xem thêm: Họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương...

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 của Y tế cơ quan, nhằm tăng cường công tác theo dõi, quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức và người lao động. Được sự đồng ý của lãnh đạo Liên đoàn, ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Liên đoàn, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Liên đoàn hợp đồng với Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ viên chức và người lao động với các nội dung như sau:

Xem thêm: KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Page 6 of 27

Hỗ trợ trực tuyến