NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN HOÀNG SU PHÌ

Tên đề án: Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hoàng Su Phì.

Thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”. 

Xem thêm: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN HOÀNG SU PHÌ

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN MƯỜNG NHÉ

Tên đề án: Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé

Thuộc đề án “Điều tra tổng thể vềkhoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phụcvụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Xem thêm: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN MƯỜNG NHÉ

PHÁT HIỆN PIEMONTITE Ở SƠN LA VÀ NIKEL Ở HÀ GIANG

 Trong quá trình thực hiện các đề án thành phần thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế xã hội”, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc đã có nhiều phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản. Trong đó, hai phát hiện mới rất có giá trị về khoáng sản là phát hiện piemontite ở Sơn La và nikel ở Hà Giang. Hai phát hiện này được Tạp chí Tài nguyên và Môi trường online đăng ngày 05/05/2023 và Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ngày 08/05/2023. Nhằm giới thiệu hai phát hiện mới về khoáng sản này đến cán bộ, viên chức Liên đoàn và bạn đọc, dưới đây chúng tôi xin đăng lại hai bài báo đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường online ngày 05/05/2023.

 

Xem thêm: PHÁT HIỆN PIEMONTITE Ở SƠN LA VÀ NIKEL Ở HÀ GIANG

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC LẦN THỨ XXIV (NHIỆM KỲ 2023-2028)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Kế hoạch số 16/KH-CĐ ĐCVN ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam lần thứ nhất. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam, của Đảng ủy, lãnh đạo Liên đoàn; ngày 19/4/2023, Công đoàn Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình viên chức và người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; đưa ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Xem thêm: ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC LẦN THỨ XXIV (NHIỆM KỲ 2023-2028)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LIÊN ĐOÀN

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Cục Địa chất Việt Nam với Cục Địa chất và Khoáng sản nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 06 tháng 4 năm 2023, Đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Lào đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc. Tham dự buổi làm việc có:

Xem thêm: ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC...

Page 1 of 27

Hỗ trợ trực tuyến