KHÁI QUÁT LỊCH SỬ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Năm 2019, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019). Trong suốt 60 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Liên đoàn đã bền bỉ vượt qua gian khổ, lao động nhiệt tình, hăng say; đóng góp công sức, trí tuệ to lớn cho công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nói riêng và trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường nói chung. Liên đoàn đã đạt được những thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Xem thêm: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT...

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019

Trong không khí tưng bừng đón chào Xuân Kỷ Hợi 2019; chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 60 năm thành lập Liên đoàn. Trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn thể CBCNV Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã có tinh thần đoàn kết, lao động nhiệt tình, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2018.

Xem thêm: GẶP MẶT ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI 2019

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; được sự đồng ý của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tân Quang - Văn Lâm - Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Xem thêm: HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ VIÊN CHỨC 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2019

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Thực hiện Công văn số 3536/ĐCKS-TCCB, ngày 17/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việc Nam về việc hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại trụ sở Liên đoàn - Long Biên - Hà Nội, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ năm 2018 của đồng chí Vũ Quang Lân, Liên đoàn trưởng.

Xem thêm: HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

Page 10 of 27

Hỗ trợ trực tuyến