KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020 của Y tế cơ quan, nhằm tăng cường công tác theo dõi, quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho viên chức và người lao động. Được sự đồng ý của lãnh đạo Liên đoàn, ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Liên đoàn, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Liên đoàn hợp đồng với Bệnh viện Hữu Nghị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ viên chức và người lao động với các nội dung như sau:

Xem thêm: KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, được sự đồng ý của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; ngày 28/8/2020, tại Hội trường Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức Hội thảo khoa học đề tài KHCN cấp quốc gia “Nghiên cứu di sản địa chất làm cơ sở khoa học để thành lập công viên địa chất toàn cầu ở khu vực Tam Giang – Bạch Mã”. Tham dự Hội thảo có: 

Xem thêm: HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC LẦN THỨ XXII (NHIỆM KỲ 2020-2025)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 164-KH/ĐU, ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 184-HD/ĐU, ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Đảng ủy Tổng cục hướng dẫn một số nội dung đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng cục; Công văn số 08-CV/ĐU, ngày 20/01/2020 của Đảng ủy Tổng cục về thực hiện Nghị quyết của BTV Đảng ủy Tổng cục, thống nhất Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc tổ chức đại hội điểm bầu bí thư Đảng bộ tại đại hội, và hoàn thành trong quý I/2020 và Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Liên đoàn về xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Trong hai ngày 25 và 26 tháng 03 năm 2020, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) tại trụ sở Liên đoàn,  Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

Xem thêm: ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC LẦN THỨ XXII (NHIỆM KỲ 2020-2025)

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 164-KH/ĐU, ngày 26/11/2019 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 05/12/2019 của Đảng ủy Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ Liên đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ ngày 18/02/2020 đến ngày 27/02/2020, 6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn đã long trọng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Xem thêm: ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN NHIỆM KỲ 2020 - 2022

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

Page 7 of 27

Hỗ trợ trực tuyến