Mừng xuân Nhâm Dần năm 2022

CÔNG TRÌNH “NGHIÊN CỨU DI SẢN ĐỊA CHẤT LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU Ở KHU VỰC TAM GIANG – BẠCH MÔ ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG CỐ ĐÔ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ là Giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, xét trao tặng cho các tác giả công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem thêm: CÔNG TRÌNH “NGHIÊN CỨU DI SẢN ĐỊA CHẤT LÀM CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN...

Sự cống hiến thầm lặng của các nhà địa chất

Ngày 25/05/2021, TTXVN có đăng bài viết về sự cống hiến thầm lặng của các nhà địa chất. Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về chuyện đời, chuyện nghề, những gian nan vất vả và sự cống hiến thầm lặng của các nhà địa chất thuộc Liên đoàn nói riêng và ngành Địa chất nói chung, chúng tôi xin đăng nội dung bài viết trên.

BBT.

Xem thêm: Sự cống hiến thầm lặng của các nhà địa chất

LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT - “NGHỀ TRINH SÁT” TRONG LĨNH VỰC ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN

Báo TN&MT số 32 (ngày 22/4/2021) và số 33 (ngày 27/4/2021) có đăng 02 bài phỏng vấn của phóng viên với ông Vũ Quang Lân – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc về những thành tựu chủ yếu của Liên đoàn trong 60 năm qua, nhất là trong 10 năm gần đây; những khó khăn và định hướng công việc lâu dài của những người “Địa chất Bản đồ” - đội quân trinh sát trong lĩnh vực điều tra địa chất và tài nguyên. Nhằm thông tin đến bạn đọc, chúng tôi xin đăng lại nội dung của 2 bài báo nêu trên trong Website của Liên đoàn. 

Xem thêm: LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT - “NGHỀ TRINH SÁT” TRONG LĨNH VỰC ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện công văn số 35-CV/ĐU ngày 26/3/2021 của Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong 02 ngày 27-28 tháng 3 năm 2021, Đảng bộ Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Xem thêm: HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Page 5 of 27

Hỗ trợ trực tuyến