PHÁT HIỆN PIEMONTITE Ở SƠN LA VÀ NIKEL Ở HÀ GIANG

 Trong quá trình thực hiện các đề án thành phần thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế xã hội”, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc đã có nhiều phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản. Trong đó, hai phát hiện mới rất có giá trị về khoáng sản là phát hiện piemontite ở Sơn La và nikel ở Hà Giang. Hai phát hiện này được Tạp chí Tài nguyên và Môi trường online đăng ngày 05/05/2023 và Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ngày 08/05/2023. Nhằm giới thiệu hai phát hiện mới về khoáng sản này đến cán bộ, viên chức Liên đoàn và bạn đọc, dưới đây chúng tôi xin đăng lại hai bài báo đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường online ngày 05/05/2023.

 

Xem thêm: PHÁT HIỆN PIEMONTITE Ở SƠN LA VÀ NIKEL Ở HÀ GIANG

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC LẦN THỨ XXIV (NHIỆM KỲ 2023-2028)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Kế hoạch số 16/KH-CĐ ĐCVN ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam lần thứ nhất. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam, của Đảng ủy, lãnh đạo Liên đoàn; ngày 19/4/2023, Công đoàn Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình viên chức và người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; đưa ra các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Xem thêm: ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC LẦN THỨ XXIV (NHIỆM KỲ 2023-2028)

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI LIÊN ĐOÀN

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Cục Địa chất Việt Nam với Cục Địa chất và Khoáng sản nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, ngày 06 tháng 4 năm 2023, Đoàn công tác của Cục Địa chất và Khoáng sản Lào đến thăm và làm việc tại Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc. Tham dự buổi làm việc có:

Xem thêm: ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THĂM VÀ LÀM VIỆC...

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2023

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; được sự đồng ý của Cục Địa chất Việt Nam, ngày 17 tháng 02 năm 2023, tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị CBVC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đón xuân Quý Mão. Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức 2021; tìm ra những thiếu sót tồn tại, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; xác định mục tiêu, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023, đạt chất lượng và hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của CBCNV và người lao động.

Xem thêm: HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2023

CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023

Page 2 of 27

Hỗ trợ trực tuyến