CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN GIÁP THÌN NĂM 2024

Năm 2024, Liên đoàn tròn 65 năm xây dựng và trưởng thành, tôi xin gửi tặng bài thơ viết về Những người lập bản đồ địa chất, thay lời tri ân, cảm ơn đến các thế hệ cán bộ lãnh đạo, viên chức và người lao động Liên đoàn đã không quản gian nan, vất vả, thầm lặng hy sinh trong suốt 65 năm qua vì sự nghiệp Lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 

       NHỮNG NGƯỜI
LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT

 

Nhà địa chất lão thành

Tuổi chín mươi, giọng trầm ấm áp

Kể cho tôi về thuở ban đầu

Của chuyên ngành Bản đồ địa chất.

Đầu thập kỉ sáu mươi thế kỉ hai mươi

Khi tôi còn chưa được sinh ra

Ông đã lặn lội khắp miền biên giới

Suốt những chuyến thực địa triền miên

Hết ngủ suối, lại đến ngủ treo

Cùng đồng nghiệp người Nga, người Việt

Lập tờ bản đồ địa chất đầu tiên

Khởi đầu cuộc trường chinh vào lòng đất.

 

Từ ngày thống nhất hai miền

Người bản đồ lại lộ trình ngang dọc

Trên khắp nẻo đường từ Bắc vào Nam

Lập nên loạt bản đồ địa chất quốc gia

Làm tiền đề cho nhiều ngành kinh tế.

 

Đất nước bước vào thời đổi mới 

Địa chất vẫn rừng sâu lặn lội

Tìm nguyên liệu cho công nghiệp tiến nhanh

Người bản đồ lại ngày đêm mải miết

Lộ trình xa vẫn ngủ suối, ngủ treo

Phát hiện nhiều khoáng sản ẩn sâu

Cùng nhiều nguồn tài nguyên địa chất.

 

Nhiều bạn trẻ nay cũng say nghề

Xa gia đình nơi ánh đèn phố thị

Đến với rừng, có nhiều đêm ngủ lán

Dù đồng lương còn khá khiêm nhường

Chỉ đủ ăn, không có tiền đưa vợ

Vẫn lặn lội nơi rừng sâu biên giới

Thám hiểm lòng đất tìm tài nguyên.

 

Sáu mươi lăm năm địa chất bản đồ

Hàng vạn con người không quản gian nan

Ngày đêm mải miết nơi góc rừng heo hút

Có nhiều nơi chưa in dấu chân người

Hành trình dài không sách nào ghi hết

Trang nhật kí hằn vết mồ hôi

Có pha lẫn màu hồng của máu

Sáng tạo những công trình giá trị lớn lao.

 

Người bản đồ hẹn năm năm lại gặp

Người Bắc, kẻ Nam cùng chung một nhà

Gặp mặt nhau vừa mừng vừa tủi

Cùng ôn lại một thời oanh liệt

Của những con người thầm lặng hy sinh

Cho đất nước nở mãi những mùa hoa.

 

LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG

       Vũ Quang Lân       

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2024

.

Ngày 30/01/2024, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 tại trụ sở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên. Tham dự Hội nghị có:

- Đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam.

- Đồng chí Hồ Thị Thư, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Địa chất Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng và Văn phòng Cục Địa chất Việt Nam.

- Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Liên đoàn.

Hội nghị đã thảo luận về nội dung các báo cáo và thống nhất nghị quyết những nội dung cơ bản sau đây:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023

1. Năm 2023, Liên đoàn thực hiện các đề án thành phần lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Sông Mã và đề án “Biên tập, tổng hợp, lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc” thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội”; tham gia thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền - giai đoạn 1)” khu vục tỉnh Hà Giang và tỉnh Lai Châu; công tác đo tham số vật lý, gia công và phân tích mẫu cho các đề án, nhiệm vụ thuộc Cục; giám sát thăm dò khoáng sản theo ủy quyền của Cục và các nhiệm vụ sản xuất dịch vụ địa chất khác.

Các đề án, nhiệm vụ thực địa đều có những phát hiện mới có giá trị về địa chất, khoáng sản.

Hoạt động dịch vụ địa chất được duy trì, tăng so với năm 2022. Các đơn vị đã chủ động, tích cực hơn trong tìm kiếm, tổ chức thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất. Tuy giá trị thanh toán từ hoạt động dịch vụ không lớn, song đã góp phần tích cực trong ổn định việc làm, tăng thu nhập cho viên chức và người lao động.

Công tác tổ chức, quản lý thực hiện nhiệm vụ tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quản lý, chỉ đạo, giám sát thực hiện nhiệm vụ đáp ứng được yêu cầu quy định của Bộ, Ngành và các địa phương liên quan. Mọi chế độ, quyền lợi chính đáng của viên chức và người lao động được đảm bảo. 

2. Liên đoàn đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2022. Các giải pháp đã được triển khai thực hiện và góp phần hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch, ổn định sản xuất và đời sống viên chức và người lao động trong Liên đoàn.

3. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức quản lý, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 còn bộc lộ những tồn tại, cần được khắc phục. Đó là:

- Các quy định, quy chế làm việc của Liên đoàn chưa được thực hiện triệt để. Công tác điều hành sản xuất ở một số đơn vị còn thiếu năng động, lãnh đạo các đơn vị chưa bám sát thực tế, vẫn có những bất cập trong công tác điều hành, sử dụng nhân lực, sắp xếp việc làm. Công tác tổ chức thi công thực địa ở một số đề án còn chậm, thời gian thực địa kéo dài, không tiết kiệm được chi phí.

- Công tác tự kiểm tra của thủ trưởng đơn vị và chủ nhiệm đề án còn hạn chế, một số cán bộ kỹ thuật chưa yên tâm công tác, chưa nhiệt tình với công việc.

- Hoạt động dịch vụ địa chất có giá trị thanh toán còn thấp so với giá trị hợp đồng.

- Công tác đào tạo đã có những chuyển biến, tuy nhiên chưa đạt yêu cầu đào tạo, lực lượng cán bộ chuyên sâu vẫn thiếu hụt.

- Phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu; ý thức và tinh thần thi đua ở một bộ phận cán bộ viên chức còn hạn chế. Công tác tuyên truyền về tư tưởng CBCNV ở các đơn vị hiệu quả chưa cao.

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2024

Mục tiêu

- Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; tuân thủ quy trình, quy phạm hiện hành.

- Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ địa chất theo hướng đa dạng hóa công việc, tăng việc làm và nguồn thu cho Liên đoàn.

Nhiệm vụ

Công tác chuyên môn

- Hoàn thành toàn diện các đề án, đề tài, nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

+ Tổng kết đề án Sông Mã và đề án “Biên tập, tổng hợp, lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:250.000 vùng Tây Bắc”.

+ Thực hiện các nhiệm vụ chuyển vốn thuộc đề án Tây Bắc.

  + Thực hiện phần công việc Liên đoàn được giao thuộc dự án “Điều tra, đánh giá và thành lập bộ bản đồ môi trường khoáng sản độc hại trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền - giai đoạn I) và dự án “Xây dựng bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên tỷ lệ 1:250.000 toàn lãnh thổ Việt Nam - giai đoạn III (2023-2025) cho các tỉnh ven biển phía Nam”.

  + Triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ.

- Lập 02 đề án mở mới năm 2024 thuộc đề án Bắc Trung Bộ. Phối hợp với Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ và Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam lập và triển khai các nhiệm vụ mở mới năm 2024.

- Tiếp tục thực hiện giám sát thăm dò khoáng sản và các hợp đồng dịch vụ khác đã kí. Mở rộng hoạt động dịch vụ theo hướng đa dạng hóa công việc, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và năng lực của Liên đoàn.

- Đề xuất mở mới các nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản và các đề tài khoa học công nghệ; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ đa mục tiêu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Công tác đầu tư công

Phối hợp với BQL dự án chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện, bàn giao Dự án "Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển", thanh quyết toán dự án đầu tư công. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ kiếm toán năm 2024 đối ví dự án.

Một số giải pháp  

- Thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngành để áp dụng trong tổ chức quản lý sản xuất đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Liên đoàn. Nghiêm túc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế làm việc của Liên đoàn đã được ban hành.

- Công tác tuyên truyền về tư tưởng cần được quán triệt tốt để mọi CBVC thấu hiểu hoàn cảnh, điều kiện hiện tại của Liên đoàn, của các đơn vị và của chính bản thân mình để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường tính chủ động và trách nhiệm của Lãnh đạo các đơn vị, Chủ nhiệm đề án trong mọi hoạt động của đơn vị, đề án. Linh hoạt trong công tác điều động nhân lực cho phù hợp với tình hình thực tế. Các đơn vị tích cực tìm kiếm thêm hợp đồng dịch vụ để tăng nguồn thu nhập cho CBCNV.

- Các phòng quản lý tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của mình, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, đề án thực hiện đúng các quy định theo các chuyên môn. Rà soát để bổ sung, sửa đổi các quy định về quản lý nội bộ, quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của Liên đoàn.

- Tăng cường công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Liên đoàn.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động; cân đối sắp xếp nhân lực cho việc thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm, vụ được giao và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua: Có nhiều phát hiện mới về địa chất, khoáng sản và viết bài báo khoa học; tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao... chào mừng 65 năm thành lập Liên đoàn và các ngày lễ lớn của đất nước.

- Giao cho Ban thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết, triển khai các nội dung theo quy định hiện hành.

Hội nghị trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Trần Bình Trọng và Phó Chủ tịch Công đoàn, Cục Địa chất Việt Nam và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị. Từng bước triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Hội nghị kêu gọi và tin tưởng toàn thể CBCNV phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, phấn đấu:“Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 65 năm thành lập Liên đoàn. Liên đoàn là một tập thể đoàn kết, phát huy nội lực, vượt mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024".

Cục trưởng Trần Bình Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Cục trưởng Trần Bình Trọng trao Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023 cho Thạc sỹ Đinh Xuân Hà

 

Phó Chủ tịch Công đoàn Cục trao Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các đoàn viên xuất sắc năm 2023

 

Toàn cảnh Hội nghị

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN HOÀNG SU PHÌ

Tên đề án: Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Hoàng Su Phì.

Thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”. 

Xem thêm: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN HOÀNG SU PHÌ

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN MƯỜNG NHÉ

Tên đề án: Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé

Thuộc đề án “Điều tra tổng thể vềkhoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phụcvụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Xem thêm: NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN QUA THI CÔNG ĐỀ ÁN MƯỜNG NHÉ

PHÁT HIỆN PIEMONTITE Ở SƠN LA VÀ NIKEL Ở HÀ GIANG

 Trong quá trình thực hiện các đề án thành phần thuộc đề án “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế xã hội”, Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Bắc đã có nhiều phát hiện mới có giá trị về địa chất và khoáng sản. Trong đó, hai phát hiện mới rất có giá trị về khoáng sản là phát hiện piemontite ở Sơn La và nikel ở Hà Giang. Hai phát hiện này được Tạp chí Tài nguyên và Môi trường online đăng ngày 05/05/2023 và Website của Bộ Tài nguyên và Môi trường đăng ngày 08/05/2023. Nhằm giới thiệu hai phát hiện mới về khoáng sản này đến cán bộ, viên chức Liên đoàn và bạn đọc, dưới đây chúng tôi xin đăng lại hai bài báo đăng trên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường online ngày 05/05/2023.

 

Xem thêm: PHÁT HIỆN PIEMONTITE Ở SƠN LA VÀ NIKEL Ở HÀ GIANG

Page 1 of 27

Hỗ trợ trực tuyến